Hallamölla vattenfall och kvarn

I fem forsar faller Hallamölla vattenfall sammanlagt 23 meter, vilket gör det till Skånes högsta vattenfall.
I fem forsar faller Hallamölla vattenfall sammanlagt 23 meter, vilket gör det till Skånes högsta vattenfall.

Hallamölla – Skånes högsta vattenfall

Hallamölla är Skånes största och högsta vattenfall med en sammanlagd fallhöjd på ca 23 meter. I fem olika forsar faller vattnet och utgör ett naturligt vandringshinder för havsöringen när den vill uppströms för att leka. När öringarna vandrar om höstarna utspelar sig här en förtvivlad kamp mot naturens krafter när fiskarna vill upp för fallen. Vill du se Hallamölla i sin fulla prakt ska du besöka platsen under vårfloden. Har du tur kan du få syn på en forsärla, strömstare eller kungsfiskare vid fallen.

Forsärla

Strömstare

Kungsfiskare

Kvarnen från 1400-talet

Hallamölla kvarns historia är lång och sträcker sig minst tillbaka till 1491, då den omnämns för första gången. Det nuvarande kvarnhuset är från 1850-talet och uppfört i korsvirke med svartmålat timmer och fack av tegel. Hjulhuset med röd lockpanel är troligen en tillbyggnad från 1910–1915.

Hallamölla drevs med vattenkraften från Verkeån ända fram tills kvarnverksamheten lades ner vid årsskiftet 1948–49. Anläggningen är dock fortfarande intakt. Vid full drift utvecklas en effekt på 75 hästkrafter. Kvarnen visas på söndagar under sommaren. Du kan även se kvarnen i fullt bruk varje år på ”Möllornas dag” som arrangeras av Albo Härads hembygdsförening. Då finns det även möjlighet att titta på en mängd olika bruksverktyg.

Mer på Christinehofs ekoparks sajt

Mer om Backaleden + karta
Här ligger Hallamölla vattenfall

Obs! För den som kommer med motorfordon och tänker passera bron över Verkeån är den begränsade bruttovikten 4 ton och maximalt tillåtna axeltryck 2 ton och boggitryck 3 ton. 

Hallamölla kvarn. Foto: Erik Frohne, Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0
Hallamölla kvarn. Foto: Erik Frohne, Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0