Dragkampsdomare

Tommy Johansson är dragkampsdomare 2015. Foto: Hanseric Jonsgården

Tommy Johansson är dragkampsdomare 2015. Foto: Hanseric Jonsgården