Slånbär

Slånbär, prunus spinosa, är ett av våra superbär enligt Sveriges Lantbruksuniversitet.

Slånbär, prunus spinosa, är ett av våra superbär enligt Sveriges Lantbruksuniversitet.