Pulka

Som ett skott kommer pulkan farande mellan enebuskarna.

Som ett skott kommer pulkan farande mellan enebuskarna.